Loading...

Information inför bedömning av arbetsförmåga

Om din sjukdom/skada påverkar din arbetsförmåga i så hög grad att du inte kan arbeta, kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning).

Följande frågeformulär syftar till att ge en så heltäckande bild av dina besvär som möjligt. Det hjälper din läkare att bedöma din arbetsförmåga och därmed om det är aktuellt att utfärda ett sjukintyg. Dina svar kommer även ligga till grund för Försäkringskassans bedömning. Det kan hända att du blir kontaktad av rehabkoordinator gällande ditt ärende.

Frågorna tar ca 10-15 minuter att besvara.